تأمین سرمایه کیمیا

اولین حضور «تکیمیا» در عرصه نمایشگاه‌های بین‌المللی

شرکت تامین سرمایه کیمیا در اسفند ماه سال 1401 موفق به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

شرکت تامین سرمایه کیمیا در اسفند ماه سال 1401 موفق به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار شد.