تأمین سرمایه کیمیا

سخن مدیرعامل

با استعانت از درگاه خداوند متعال، شرکت تأمین سرمایه کیمیا برآن است تا با به‌کارگیری شیوه های هوشمند نوین علمی، تخصصی و تجربی، علاوه بر ایفای نقشی مؤثر در تأمین مالی بخش های مولد اقتصادی با تمرکز ویژه بر حوزه های معدنی و صنعتی، زمینه رضایتمندی مشتریان و سرمایه‌گذاران فعال در بازارسرمایه را فراهم کند و در مسیری فراتر از رویه‌های موجود تامین مالی و سرمایه گذاری، گام بردارد.

فعالیت‌های شرکت تامین سرمایه کیمیا طیف وسیعی از خدمات و محصولات مالی را شامل می‌شود وامید است، بتوانیم با آینده‌نگری و رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی، ایجاد ساز و کار نوین تأمین مالی، طراحی و راه‌اندازی انواع ابزارهای مالی، به شایستگی پاسخگوی انتظار ذینفعان و سهام‌داران خود با هر سلیقه ای باشیم.

تأمین سرمایه کیمیا همواره به حفظ اعتماد سرمایه گذاران و صیانت از حقوق مشتریان خود متعهد است و امیدواریم با صداقت، امانت‌داری، تلاش، تخصص و دانش روز، جلوه جدیدی از سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را رقم بزنیم.

مهرداد فرح آبادی