تأمین سرمایه کیمیا
 

آشنایی با تأمین سرمایه کیمیا

شرکت تأمین سرمایه کیمیا «سهامی عام» به عنوان تأمین سرمایه تخصصی شرکت ملی صنایع مس ایران در تاریخ 23 آذرماه 1401 با شماره ثبت 606209 و شناسه ملی 14011762340 فعالیت خود را آغاز کرد و به عنوان نخستین نهاد تأمین‌سرمایه تخصصی در حوزه معادن و صنایع معدنی در بازارسرمایه کشور پا به عرصه ظهور گذاشت.

 

موضوع فعالیت‌های اصلی

شرکت تأمین سرمایه کیمیا به عنوان واسط بین ناشر اوراق بهادار و عموم سرمایه گذاران فعالیت می‌کند و خدماتی همچون پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه، کارگزاری، معامله‌گری و بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها و فعالیت‌های مشابه را نیز با اخذ مجوز ارائه می‌دهد.

 

موضوع فعالیت‌ها

ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:
روش بهینه و زمانبندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز
روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار
قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود
فرایند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
فرآیند واگذاری اوراق بهادار
پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و انجام
کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه
ادغام، تملک، تجدید ساختار زمانی و مالی شرکت ها

 

امور مدیریت ریسک
آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام کلیه
امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها
امور سرمایه گذاری
خدمات مورد نیاز شرکت ها در مورد سرمایه گذاری های جدید توسعه تکمیل
برنامه ریزی بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار
بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار
انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت نام و دریافت مجوز عرضه آنها
ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها
ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها
ارائه خدمات مربوط به صندوق های سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و
سرمایه گذاری در آنها

 

کارگزاری
کارگزاری/معامله گری
سبدگردانی
بازارگردانی
پردازش اطلاعات مالی
سرمایه گذاری منابع مازاد و شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و
موسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت ویا بانک ها
جلب حمایت بانک ها بیمه ها موسسات مالی اعتباری ونهاد های مالی برای
شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار
کمک به شرکت ها در تامین منابع مالی و اعتباری
کمک به شرکت ها جهت صدور تایید وقبول ضمانت نامه​​​​​​​

 

سایر فعالیت‌ها

انجام فعالیت های سبد گــردانی خــدمات صندوق های ســـرمایه گذاری کارگزاری
گارگزلر معامله گری بازار گردانی و پــردازش اطلاعات مــالی با اخــذ مجوز جداگانه
از سازمان امکان پذیر است.
انجام فعالیت های کارگزاری و کــارگزار معامــله گری صرفا در راستای انجام فعالیت
بازار گردانی سبد گردانی اداره صندوق های سرمایه گذاری تعهد پذیره نویسی وتعهد
خرید اوراق بها دار در عرضه های ثانویه امکان پذیر است. ​​​​​​​

سایر اطلاعات شرکت

به موجب مجوز شماره تاریخ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید
مدت فعالیت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
سرمایه شخصیت عمومی مبلغ 20.000.000.000.000 ریال می‏‌‏باشد

 

مجوزها

 
 

اهداف و چشم‌اندازها

 
در افق بلندمدت به تبدیل شدن به یک شرکت تامین سرمایه پیشرو در تامین مالی بخش صنایع معدنی و تولیدی در کشور و ارائه خدمات نوین مالی و سرمایه گذاری در راستای رونق اقتصاد و توسعه سرمایه گذاری واحدهای صنعتی و معدنی و خدماتی کشور
 

ماموریت‌ها

 

توسعه و تعمیق بازار مالی کشور و ارتقاء نقش بازار سرمایه در حوزه تامین مالی تخصیص بهینه منابع مالی به پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی پربازده در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد طراحی ابزارهای نوین و به روز مالی و عملیاتی و عملیاتی نمودن این ابزارها در در فرآیند تامین مالی تکمیل زنجیره و خلق ارزش برای سهامداران و ذی نفعان شرکت مهمترین اهداف و استراتژی های شرکت تامین سرمایه کیمیا و شرح زیر است: تامین مالی طرح ها و پروژه های متعلق به سهامداران و سایر شرکت های بزرگ و صنعتی کشور حداکثر سازی ثروت سهامداران ایجاد حس اعتماد و اطمینان در مشتریان با ارائه خدمات نوین مالی متناسب با نیاز آنان مدیریت علمی فرایند فرآیند ها و ایجاد و توسعه دانش مالی کردن آن در کلیه امور شرکت کسب سهم از بازار و رشد مستمرآن با انجام رقابت منصفانه در صنعت تامین سرمایه متنوع نمودن هرچه بیشتر روش های تامین مالی ایجاد ترکیبی متنوع از صندوق های سرمایه گذاری  و سایر اوراق بهادار متناسب با کلیه نیاز مشتریان ​​​​​​​ جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاد از فرصت های بین المللی