تأمین سرمایه کیمیا
 
معرفی اعضا شرکت

معاونان و مدیران

 
مهرداد فرح آبادی
تحصیلات: دکتری مهندسی مالی

مدیر عامل

حامد تاجمیر ریاحی
تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

معاون سرمایه گذاری

مهسا رادفر
تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

معاون تأمین مالی

مصطفی برزگر حسینی رفسنجانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت

مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی

محسن حسن نتاج کردی
تحصیلات: دکتری حسابداری

مدیر مالی

امیر نجفی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

مدیر فناوری اطلاعات

متین فرزانه
تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

مدیر عملیات صندوق ها و سبدها