تأمین سرمایه کیمیا

چه کسی از بازار بدهی نفع می‌برد؟

مزایا و معایب تأمین مالی از طریق سهام و تفاوت آن با تأمین مالی از طریق اوراق بدهی و تاکید بر ضرورت بازنگری توسعه اوراق بدهی

مهرداد فرح‌آبادی، مدیرعامل تأمین سرمایه کیمیا در گفت‌وگویی اختصاصی با صدای بورس، ضمن اشاره به مزایا و معایب تأمین مالی از طریق سهام و تفاوت آن با تأمین مالی از طریق اوراق بدهی، بر ضرورت بازنگری توسعه اوراق بدهی تأکید کرد.