تأمین سرمایه کیمیا

دکتر فرح آبادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛ تأمین مالی سهل‌تر از مسیر سبز بازار سرمایه

مهرداد فرح آبادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر شرکت‌ها می‌توانند از طریق ابزار‌های متنوع بازار سرمایه نیاز مالی خود را تامین کنند و این بازار بهترین مسیر تامین مالی بلند مدت است.

مهرداد فرح آبادی کارشناس بازار سرمایه گفت: اساسا بانک‌ها منبع تامین مالی کوتاه مدت و بازارسرمایه منبع تامین مالی میان مدت و بلند مدت است و یکی از مهم‌ترین نهاد‌هایی که به تشکیل سرمایه، انتشار اوراق و جذب منابع برای پروژه‌های تولیدی و زیرساختی کمک می‌کند، شرکت‌های تامین سرمایه هستند. این فرآیند بیش از یک قرن است که در دنیا جریان دارد.

او ادامه داد: در چهار ماه نخست امسال حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه منتشر شده  که بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان آن اسناد خزانه است و این یعنی دولت هم به عنوان شخصیت حقوقی نگاهی جدی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه دارد.

فرح آبادی با تاکید بر اینکه مهم ترین کارکرد بازار سرمایه در اقتصاد کشورها، جذب و هدایت منابع به سمت صنایع و بنگاه‌های تولیدی است و بورس مسیر مناسب تامین مالی بلند مدت است، افزود: در این مسیر شرکت‌های تامین سرمایه از طریق راه اندازی انواع صندوق‌های سرمایه گذاری نقش به سزا و قابل توجهی ایفا می‌کنند.