تأمین سرمایه کیمیا

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تامین سرمایه کیمیا-خرداد 1402

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تأمین‌سرمایه کیمیا به منظور استماع گزارش هیأت‌ مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی برای دوره سه ماه و ۸ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و تصویب صورت های مالی و سایر موارد، روز دوشنبه هشتم خرداد ماه 1402 برگزار شد.
مهرداد فرح‌آبادی با اشاره به اینکه سرمایه ثبتی شرکت ۲ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: به رغم اینکه ما از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دوازدهمین شرکت تامین‌سرمایه مجوز فعالیت دریافت کرده‌ایم، اما اولین شرکت تامین‌سرمایه در تاریخ بازارسرمایه هستیم که با این حجم سرمایه تاسیس و ثبت شده است. همچنین از حیث سرمایه ثبتی در رتبه چهارم ایستاده‌ایم، البته سه تامین سرمایه‌ بزرگ دیگر، تقریبا بیش از یک دهه است که متولد شده‌اند و از این حیث شرکت تامین‌سرمایه کیمیا یک برند محسوب می‌شود.