تأمین سرمایه کیمیا

پذیرش تعهد جدید در کیمیا

شرکت تامین سرمایه کیمیا با نماد تکیمیا، از پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام) با نماد اهداف 062 خبر داد. تاریخ تعهد پذیرش، چهارم بهمن‌ماه است.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه کیمیا، بر اساس اطلاعیه منتشره بر روی کدال، تکیمیا پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام) با مشخصات زیر انجام شد:

1- مبلغ تعهد: 7،500،000 میلیون ریال تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق

2- نرخ سود سالانه: 23درصد

3- مدت اوراق: 4 ساله

4- سررسید تعهد: 1406.11.04

5- درآمد تعهد پذیره‌نویسی مبلغ 150،000 میلیون ریال که هم‌زمان با ایفای تعهد شناسایی می‌شود.

6-درآمد کارمزد بازارگردانی برای چهار سال در مجموع به مبلغ 1،170،000 میلیون ریال که متناسب با دوره بازارگردانی شناسایی می‌شود.