تأمین سرمایه کیمیا

نگاهی به عملکرد ۶ ماهه صندوق درآمد ثابت اونیکس

صندوق درآمد ثابت اونیکس از نهادهای مالی تازه تأسیس بازارسرمایه است که مهرماه به بورس آمد و از همان ماه‌های ابتدایی بازدهی مؤثر سالانه ۳۰ درصدی را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه کیمیا، میانگین نرخ سود مؤثر صندوق اونیکس در چهار ماه اخیر ۳۰/۱% است و این درحالی است که این عدد برای میانگین صندوق‌های بدون تقسیم سود ۲۸/۷% بود. همچنین صندوق اونیکس در جذب سرمایه خوب عمل کرده و در مدت زمان کوتاهی خالص ارزش دارایی خود را از ۱۰۰۰ میلیارد تومان (زمان پذیره‌نویسی) به ۲۳۰۰ میلیارد تومان رساند.

روند ذخیره‌گیری این صندوق نیز در چند روز گذشته، عدد مثبت ۰/۵ درصدی را نشان می‌دهد و سفارشات بازارگردانی آن اختلاف معقول ۲ ریالی دارد.

صندوق اونیکس با ارزش سفارشات خرید ۲۰۰ میلیارد تومانی همواره در دسته نقدشونده ترین صندوق‌های درآمد ثابت قرار دارد و میانگین ارزش معاملات روزانه این صندوق ۴۵ میلیارد تومان است.

مدیر صندوق اونیکس تامین سرمایه کیمیا است و شرکت ملی مس از سهامداران عمده این شرکت به شمار می‌رود.