تأمین سرمایه کیمیا

نگاهی بر عملکرد بهمن ماه تکیمیا

شرکت تامین سرمایه کیمیا طی عملکرد یک ماهه بهمن 1402، مبلغ 78 میلیارد و 235 میلیون تومان درآمد داشته است.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه کیمیا، شرکت با نماد تکیمیا در 11 ماهه منتهی به بهمن ماه 1402، حدود 596 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که حدود 79 میلیارد تومان آن در بهمن ماه محقق شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که بر روی کدال منتشر شد، شرکت در مدت مشابه سال قبل 74 میلیارد تومان درآمد داشت.
این در حالی است که 467 میلیارد تومان از درآمد 11 ماهه شرکت، ناشی از سرمایه‌گذاری بوده است.