تأمین سرمایه کیمیا

نماد تکیمیا بازگشایی شد​​​​​​​

نماد معاملاتی تامین سرمایه کیمیا به عنوان دوازدهمین شرکت تأمین سرمایه، در بازار پایه فرابورس ایران بازگشایی و قابل معامله شد​​​​​​​نماد معاملاتی تامین سرمایه کیمیا به عنوان دوازدهمین شرکت تأمین سرمایه، در بازار پایه فرابورس ایران بازگشایی و قابل معامله شد​​​​​​​

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه کیمیا، امروز (دوشنبه 19 تیرماه) بازار دوم فرابورس شاهد بازگشایی نماد تامین سرمایه کیمیا با عنوان “تکیمیا” بود. تکیمیا امروز طی 9 هزار و 410 نوبت داد و ستد با رشد 119 درصدی درحالی 2 هزار و 190 ریال قیمت خورد که بازارسرمایه شاهد روزهای اصلاح شاخص‌ها است.

کیمیا دوازدهمین شرکت تامین سرمایه ایران به شمار می رود. ارزش بازار تامین سرمایه کیمیا ۲هزار میلیارد تومان است که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن (معادل 60 درصد از سهام) متعلق به ملی مس است و ۸۰۰ میلیارد تومان آن از طریق پذیره نویسی در بازارسرمایه تامین شد. پذیره‌نویسی این شرکت سوم آبان ماه سال ۱۴۰۱ انجام و نماد آن 11 تیرماه در تابلو زرد فرابورس درج شد.