تأمین سرمایه کیمیا

آذرین، ارزنده ترین صندوق بخشی

یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی که برای تشخیص ارزندگی سهام استفاده می‌شود، نسبت P/E است. این نسبت در اکثر بازارهای مالی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. پایین بودن این نسبت در قیاس با سایر هم‌گروهی‌ها، نشان‌دهنده احتمال بیشتر روند صعودی است.
نسبت P/E قابل نمایش بر روی سایت TSE، گذشته‌نگر است، اما تحلیلگران با تحلیل صورت‌های مالی سود سال بعد را تخمین می‌زنند و بر اساس آن P/E تحلیلی یا فوروارد را به‌دست می‌آوردند.

نگاهی به نسبت P/E تحلیلی صندوق‌های بخشی فلزات نشان می‌دهد که بر اساس اطلاعات موجود، تمامی صندوق‌های بخشی صنعت فلزات، P/E زیر ۶ واحد دارند و صندوق آذرین با P/E تحلیلی 4.6 پایین‌ترین نسبت را در اختیار دارد.
در جدول زیر P/E تحلیلی استفاده شده در گزارش برای سهام با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق‌های بخشی فلزی نمایش داده شده که بر اساس سود سال ۱۴۰۳ است.