تأمین سرمایه کیمیا

صدور مجوز فعالیت صندوق بخشی فلزات کیمیا

مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا با نماد آذرین صادر شد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه کیمیا، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا را صادر کرد. این مجوز در تاریخ 1402/07/19 در درگاه ملی مجوزهای کشور به مدت نامحدود صادر شد.

نوع و ساختار صندوق سرمایه گذاری در سهام، بخشی و با ساختار قابل معامله است. مدیر و بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه کیمیا است. حسابرسی صندوق نیز بر عهده موسسه حسابرسی بهمند قرار دارد.

یادآور می‌شود پذیره نویسی تعداد 990,000,000 واحد صندوق سرمایه‌گذاری آذرین با ارزش مبنای هر واحد 10،000 ریال طی روزهای 8 تا 10 مهرماه 1402 انجام شد که با استقبال سرمایه‌گذاران، تمامی واحدهای این صندوق با ارزش هزار میلیارد تومان به فروش رسید.