تأمین سرمایه کیمیا

تکیمیا از پذیرش تعهدات جدید خبر داد

تامین سرمایه کیمیا از پذيرش تعهد پذيره‌نويسي و بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت طبيعت سبز پارس کهن (سهامي خاص) خبر داد.به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه کیمیا، شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای بر روی کدال اعلام کرد که پذيرش تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت طبيعت سبز پارس کهن (سهامي خاص) با نماد طبیعت 062، انجام شد.

بر اساس اطلاعیه شرکت، مبلغ تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق 3،000،000 میلیون ریال و نرخ سود سالانه 23 درصد است. مدت اوراق 4 سال و مواعد پرداخت سود هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار خواهد بود. سررسید تعهد دهم مهرماه 1406 و کل کارمزد پذیرش تعهد 527،100 میلیون ریال، شامل 300،000 میلیون کارمزد تعهد پذیره نویسی و درآمد کارمزد بازارگردانی برای چهار سال در مجموع مبلغ 227،100 میلیون ریال است که متناسب با دوره بازارگردانی، درآمد شناسایی می شود.