تأمین سرمایه کیمیا

اونیکس کیمیا شد/ پایان‌ پذیره‌نویسی هزار میلیارد تومانی در روز نخست عرضه​​​​​​​

ﺻﻨﺪوق سرمایه‌گذاری دراوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ کیمیا با نماد اونیکس بر اساس ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار، از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان روز شنبه پذیره نویسی می‌شود.​​​​​​​ به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه کیمیا، تعداد 990,000,000 واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا با ارزش مبنای هر واحد 10،000ریال در نماد (اونیکس1) امروز شنبه 28 مردادماه پذیره‌نویسی شد و درحالی که قرار بود این عرضه تا چهارشنبه یکم شهریور و به مدت 5 روز کاری ادامه داشته باشد، اما تمامی واحدهای صندوق در روز نخست به فروش رسید.

اطلاعات صندوق اونیکس:
نوع صندوق: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
نحوه تسویه و پایاپای معاملات T+1
نحوه پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی به قیمت ثابت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار: 1,000,000,000 واحد
حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی: 990,000,000 واحد
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی 90,000,000 واحد
محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید: 1.000.000 واحد
بازارگردان: شرکت تامین سرمایه کیمیا