تأمین سرمایه کیمیا

کیمیا متعهد پذیره‌نویسی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق شد

تامین سرمایه کیمیا از پذیرش تعهد پذیره‌نویسی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با نماد سحرا041خبر داد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه کیمیا، بر اساس اطلاعیه منتشره بر روی کدال، تعهد پذیره نویسی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با نماد سحرا041 با مشخصات ذیل انجام شد:

  1. مبلغ تعهد : 500،000 میلیون ریال تعهدپذیره نویسی اوراق؛
  2. مدت اوراق: یک سال و سه ماه؛
  3. سررسید اوراق: نهم خرداد ماه 1404
  4. درآمد تعهد پذیره‌نویسی مبلغ 2،270 میلیون ریال که همزمان با ایفای تعهد شناسایی می‌شود.

برای مشاهده اطلاعات بیش‌تر به این فایل «پذیرش تعهد پذیره نویسی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با نماد سحرا041» مراجعه کنید.