تأمین سرمایه کیمیا

سومین صندوق تأمین سرمایه کیمیا در راه بازارسرمایه

شرکت تأمین سرمایه کیمیا با نماد تکیمیا از موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار برای راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری در سهام خبر داد.

روابط عمومی تأمین سرمایه کیمیا؛ با اعلام افشای اطلاعات با اهمیت در تارنمای کدال از موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار برای راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری در سهام خبر داد.