تأمین سرمایه کیمیا

با گذشت کمتر از 4 ماه فعالیت؛ مجوز افزایش سقف صندوق اونیکس صادر شد

سقف واحدهای قابل صدور صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله)، با نماد اونیکس، به 5 میلیارد واحد سرمایه‌گذاری، معادل 50 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه کیمیا، سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا، موافقت کرد. بر این اساس، سقف واحدهای قابل صدور صندوق از سه میلیارد واحد سرمایه‌گذاری به 5 میلیارد واحد سرمایه‌گذاری (معادل 50 هزار میلیارد ریال) افزایش یافت. این مجوز در حالی صادر شد که کمتر از چهار ماه از فعالیت این صندوق می‌گذرد.

یادآور می‌شود، صندوق اونیکس شرکت تامین سرمایه کیمیا با کسب سود موثر سالانه 31.6 درصدی در مهر ماه و 27.6 درصدی آبان ماه از نظر بازدهی در میان برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قرار دارد.