تأمین سرمایه کیمیا

آغاز همکاری کیمیا و تامین سرمایه بانک‌مسکن

در راستای ارتقای کیفیت و کمیت خدمات مالی در بازار سرمایه ایران دو شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و تامین سرمایه کیمیا نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری در حاشیه رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۳ اقدام کردند.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه کیمیا؛ این تفاهم نامه که حوزه انتشار اوراق تامین مالی و خدمات پس از انتشار را در بر می گیرد، با هدف توسعه ابزارهای بازار سرمایه و همکاری های مشترک در زمینه بهره برداری از ابزارهای نوین بازار سرمایه امضا شد.

در جریان رویداد کیش اینوکس ٢٠٢٣، سه تفاهم نامه با هدف تامین مالی و فرآیند بهره برداری بخش مولد اقتصاد از بازارسرمایه ما بین تامین سرمایه کیمیا و نهادهای اقتصادی منعقد شد.