تأمین سرمایه کیمیا

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تامین سرمایه کیمیا-اردیبهشت 1403

مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت تأمین سرمایه کیمیا در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1403 برگزار شد.
صورت‌های مالی شرکت تامین سرمایه کیمیا در مجمع عمومی عادی سالانه به تصویب رسید و به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال سود نقدی تقسیم و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد.