تأمین سرمایه کیمیا

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی تأسیس صندوق نیکوکاری را صادر کرد

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه کیمیا، صندوق نیکوکاری دانشگاه علامه طباطبایی با هدف اعطای بورسیه تحصیلی، کمک هزینه‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی به دانشجویان و اساتید و کمک به احداث، نوسازی و تجهیز دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ 28 آذرماه 1402، از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز گرفت.
مدیر ثبت و موسس این صندوق، شرکت تامین سرمایه کیمیا است که 51 درصد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق را در اختیار دارد.
دانشگاه علامه طباطبایی، 48 درصد و شخص حقیقی یک درصد واحدها را در اختیار دارند.نوع صندوق، نیکوکاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال است.

اندازه صندوق، حداقل 500 هزار واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر 5 میلیون واحد سرمایه‌گذاری است.

صندوق نیکوکاری نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود است که برای پیشبرد یک کار خیرخواهانه تاسیس می‌شود. مدیر صندوق، سرمایۀ سرمایه‌گذاران را در منابعی که در امیدنامه صندوق نیکوکاری مشخص شد‌ه است سرمایه‌گذاری می‌کند. سپس سود حاصل از آنرا در اختیار فعالیت‌های خیرخواهانه (که آن هم در اساسنامه صندوق نیکوکاری مشخص شد‌ه) قرار می‌دهد.